Over ons

Over ons

Veroorzakers van een verkeersongeval


Iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval heeft recht op een goede opvang of begeleiding: gewonde slachtoffers, nabestaanden, naasten, veroorzakers, getuigen, ...


'De veroorzaker' bestaat niet. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een zware fout, zoals overdreven snelheid - onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. In heel wat gevallen is het echter een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of wrong time - wrong place moment.

Veroorzakers en hun omgeving hebben vaak specifieke noden:


 • Nood aan correcte en objectieve informatie over het gerechtelijk onderzoek, over het verloop van rechtszaken, over verzekeringen en mogelijke bijstand bij juridische verzekeringstechnische zaken.
   
 • Nood aan leren omgaan met de emoties van schuldgevoel, schaamte en van de pijn die ze veroorzaakt hebben bij het slachtoffer en bij hun eigen omgeving.
   
 • Nood aan een gesprek met een lotgenoot, iemand met een gelijkaardige ervaring, iemand die zijn reacties begrijpt, iemand die respectvol luitert en niet oordeelt.
   
 • Nood aan informatie over de gezondheidstoestand van het slachtoffer, liefst ondersteund door een bemiddelingsteam, hulpverlener of politie.

Wat doen we:


 • Gesprekken aanbieden met een lotgenoot die je reacties en emoties begrijpt vanuit zijn eigen ervaring.

 

 • Luisteren naar wat er gebeurd is, zonder te oordelen


 • Meehelpen bij het vinden van mogelijke bijstand bij juridische en verzekeringstechnische zaken of andere professionele hulp (zoals bemiddeling of psychosociale hulp)


 • Daarnaast verwzijzen we ook graag door naar partnerorganisaties die werken rond verkeersslachtoffers, zoals:
  • Rondpunt VZW, een VZW die ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer: www.rondpunt.be

   Zij hebben ook een volledige gids beschikbaar "Als het verkeer je raakt" die je kan raadplegen via deze link
  • Moderator VZW: een forum voor herstelrecht en bemiddeling: www.moderator.be
  • Getuigen onderweg VZW: Deze vzw tracht middelbare scholieren vanaf de derde graad te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Dit doen ze door authentieke verhalen van verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden of veroorzakers voor de klas te brengen. Doordat zij hun verhaal delen en in interactie gaan met de leerlingen, creëren ze een duurzame impact bij de leerlingen om hen te sensibiliseren.

   www.getuigenonderweg.be of neem een kijkje naar hun folder via deze link.

   Wil jij graag ook jongeren bewust maken van de gevaren in het verkeer en de gevolgen van een verkeersongeval? Via deze link kan je je aanmelden als getuige of stuur een mailtje naar Sigrid.engelen@getuigenonderweg.be.